Ensure Gold 400g Ít Ngọt Hương Vani

ENSURE-400G

328,000 VND

Với hơn 30 nghiên cứu lâm sàng trong suốt 45 năm, Ensure Gold là nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, được chứng minh giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho người lớn tuổi, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, thể chất và chất lượng cuộc sống.
  • 400g

    400g

    328,000 VND
  • 850g

    850g

    717,000 VND