ENSURE GOLD VIGOR Hương Vani / 237ml

264,000 VND

Ensure Gold Vigor : dạng lỏng là công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối dạng lỏng dùng để thay thế hoàn toàn bữa ăn hoặc để bổ sung dinh dưỡng cho người lớn tuổi, người loãng xương hoặc có nguy cơ loãng xương, người có tăng chuyển hóa canxi và pho.
  • 237ml x 6

    237ml x 6

    264,000 VND
  • 237ml x 24

    237ml x 24

    1,056,000 VND