Sữa EnSure Gold Trà Xanh / 400g

349,000 VND

Sữa EnSure Gold Trà Xanh / 400g
+ Ensure Gold là nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối.
+ Giúp bảo vệ khối cơ, tăng cường sức khỏe cho người lớn tuổi.
+ Góp phần cải thiện thể chất và chất lượng cuộc sống.
  • 400g

    400g

    349,000 VND
  • 850g

    850g

    699,000 VND