Dielac Alpha Gold IQ 1 / 900g ( 0- 6 Tháng)

277,000 đ

Dielac Alpha Gold IQ 1 / 900g ( 0 - 6 Tháng )
+ Hỗ trợ phát triển trí não và thể chất khỏe mạnh.
+ Cung cấp dưỡng chất quan trọng hỗ trợ trẻ tăng trưởng, phát triển toàn diện.
  • 900g

    900g

    277,000 đ
  • 400g

    400g

    148,000 đ