Dielac Alpha Gold IQ 2 / 400g ( 6-12 Tháng)

145,000 đ

Dielac Alpha Gold IQ 2 / 400g ( 6 - 12 tháng)
+ Hỗ trợ phát triển trí não và thể chất khỏe mạnh.
+ Cung cấp dưỡng chất quan trọng hỗ trợ trẻ tăng trưởng, phát triển toàn diện.
  • 400g

    400g

    145,000 đ
  • 900g

    900g

    265,000 đ